25.04.2022

Oznámenie PPA o pochybeniach v rámci VO/O

Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje upozorniť žiadateľov/prijímateľov projektových podpôr na najčastejšie pochybenia v rámci VO/O, ktoré PPA eviduje pri kontrole obstarávania. Príklady najčastejších pochybení sú uvedené v prílohe.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ