14.06.2022

Oznámenie pre dovozcov z Ukrajiny

Informácia o dočasných opatreniach na liberalizáciu obchodu pri dovoze poľnohospodárskych výrobkov prostredníctvom kvóty s pôvodom z Ukrajiny v období od 4. júna 2022 do 5. júna 2023.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ