04.07.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní výzvy na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu SV, OV, ZOV a NOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručky pre žiadateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a jeho zmien a financovanie operačných fondov SV, OV, ZOV a NOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručku pre žiadateľov.

Účinnosť Rozhodnutia GR č. 110/2024 od 04.07.2024.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ