08.01.2021

Oznámenie pre žiadateľov o vystavenie dovozných/vývozných licencií v rámci spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami

V rámci uznesenia vlády č.808, zo dňa 31. decembra 2020, vláda SR obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 1. januára 2021 do 24. januára 2021. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 Pôdohospodárska platobná agentúra v termíne od 11. januára 2021 upravuje termíny na vydávanie dovozných/vývozných licencií.

Licencie na dovoz a vývoz sa budú vystavovať v utorok a vo štvrtok pre žiadosti prijaté v predchádzajúcich dňoch. Vystavené licencie budú doručené výhradne poštou na adresu uvedenú v žiadosti.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte zamestnancov oddelenia obchodných mechanizmov na adrese licencie@apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ