13.02.2009

Oznámenie pre konečných prijímateľov pomoci z programu Plán rozvoja vidieka SR 2004-2006

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006: 2.5 agroenvironment a životné podmienky zvierat, 2.8 zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, 1.11 polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie, 1.12 Odbytové organizácie výrobcov, že zverejnila na internetovej stránke http://www.apa.sk//index.php?navID=41&ofs1=10 aktuálne formuláre „žiadosť príjemcu pomoci o platbu“, prílohy, pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa/príjemcu pomoci o platbu schválené riadiacim orgánom.

Formulár „žiadosti príjemcu pomoci o platbu“ pre opatrenie 2.8  bude vyplnený v mene v SKK  a v EUR v časti 7 Platba príspevku.
Formulár žiadosti príjemcu pomoci o platbu pre opatrenia 2.5, 1.11, 1.12 bude vyplnený v mene EUR v časti 5 Platba príspevku.

Pri vyplňovaní formuláru žiadosti príjemcu pomoci o platbu je potrebné dodržiavať Pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa/príjemcu pomoci o platbu podľa toho, za ktoré opatrenie podáva žiadosť.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev