22.06.2020

Oznámenie v rámci OPRH 2014-2020 pre žiadateľov v rámci dopytovo orientovaných projektov

Dňa 22.6.2020 bola aktualizovaná výška voľných alokácií v rámci dopytovo orientovaných projektov - voľná časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania.