22.06.2020

Oznámenie v rámci OPRH 2014-2020 pre žiadateľov v rámci dopytovo orientovaných projektov

Dňa 22.6.2020 bola aktualizovaná výška voľných alokácií v rámci dopytovo orientovaných projektov - voľná časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ