22.06.2020

Oznámenie v rámci OPRH 2014-2020 pre žiadateľov v rámci projektov technickej pomoci

Dňa 22.6.2020 bol aktualizovaný zoznam schválených žiadostí a výška voľných alokácii v projektoch technickej pomoci - voľná časť indikatívnej alokácie na jednotlivé vyzvania.