05.11.2008

Oznámenie zo dňa 5. 11. 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 5. 11. 2008 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami :

• Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
• Komerční banka Bratislava, a.s.
• OTP Banka Slovensko, a.s.
• Tatra banka, akciová spoločnosť
• VOLKSBANK Slovensko, a.s.
• Dexia banka Slovensko, a.s.
• Československá obchodná banka, a.s.
• UniCredit Bank Slovakia ,a.s.
• Slovenská sporiteľňa, a.s.
• BPT LEASING, a.s.
• S Slovensko, spol. s r.o.
• Všeobecná úverová banka, a.s.
• Tatra – Leasing, s.r.o.
• ISTROBANKA, a.s.
• ČSOB Leasing, a.s.
• SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. – organizačná zložka
• UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
• IMPULS – LEASING Slovakia s r.o.
• Oberbank LEASING s.r.o.
• VB LEASING SK, spol. s r.o.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev