31.01.2007

Oznámenie

Oznámenie PPA k monitorovacím správam za rok 2006 pre príjemcov pomoci v rámci programov SAPARD, SOP P-RV a PRV.
Vážení príjemcovia pomoci, podrobné informácie o termínoch predkladania správ, popis jednotlivých monitorovacích správ ako i odpovede na Vaše otázky, ktoré ste ohľadom týchto správ zaslali PPA, nájdete na tejto stránke v častiach:
1. Sektorový operačný program – Výzvy, oznámenia
2. Plán rozvoja vidieka – Výzvy, oznámenia
3. Program SAPARD – Monitorovacie správy

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ