19.12.2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 13. decembra 2008 bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie nariadenie Komisie (ES) č. 1247/2008, ktorým sa stanovujú odchýlky pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných  licencií v roku 2009 v rámci colných kvót na sladké zemiaky, maniokový škrob, maniok, obilniny, ryžu a olivový olej a pokiaľ ide o dátumy na vydávanie vývozných povolení v roku 2009 v odvetviach hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev