09.01.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o nenaplnení limitu intervenčného nákupu kukurice počas 1. fázy intervenčného nákupu kukurice. 

Informácia MP SR

Intervenčný nákup kukurice
 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky informuje pestovateľov kukurice, že k 31.12.2008 v rámci 1. fázy intervenčného nákupu kukurice limit 700 000 ton v rámci EÚ nebol naplnený. Po zverejnení voľného množstva v Úradnom vestníku Európskej únie (najneskôr do 25. januára 2009) sa bude pokračovať v intervenčnom nákupe kukurice v 2. fáze v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 687/2008, teda ponúkajúci na Slovensku budú môcť predkladať ponuky prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry od februára 2009 do 31.mája 2009.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upozorňuje pestovateľov kukurice na možnosť prihlásiť sa do intervenčného nákupu kukurice cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, nakoľko národná tvorba hmotných rezerv kukurice sa nebude realizovať, kým limit EÚ nie je naplnený.

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev