16.07.2009

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 16.07.2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami:

 • Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
 • Komerční banka Bratislava, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Tatra banka, akciová spoločnosť
 • VOLKSBANK Slovensko, a.s.
 • Dexia banka Slovensko, a.s.
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • UniCredit Bank Slovakia ,a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • BPT LEASING, a.s.
 • S Slovensko, spol. s r.o.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Tatra – Leasing, s.r.o.
 • ISTROBANKA, a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. – organizačná zložka
 • UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
 • IMPULS – LEASING Slovakia s r.o.
 • Oberbank LEASING s.r.o.
 • VB LEASING SK, spol. s r.o.
 • Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
 • Privatbanka,a.s.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ