31.03.2023

POCHYBNÍ „VYBAVOVAČI“ STÁLE POKRAČUJÚ VO SVOJICH NEČESTNÝCH PRAKTIKÁCH.

Bratislava, 31. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už v januári upozornila farmárov, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory, nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.  
PPA registruje po dvoch mesiacoch ďalšie prípady takýchto aktivít pochybných „vybavovačov“. Iba za jeden deň pribudli tri nové prípady. Aktivizovanie týchto osôb má za cieľ iba jediné. Poškodiť žiadateľov o podpory z PPA. Tí nemajú žiadny dôvod využívať ponuky týchto osôb. Naopak, odporúčame im, aby v prípade, že ich s takouto ponukou oslovia, aby o tom informovali PPA na korupcia@apa.sk a zároveň podali podnet na polícii. Verejná výzva na opatrnosť a obozretnosť žiadateľov je v týchto dňoch distribuovaná aj poľnohospodárom.
Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Poľnohospodári žiadnych pochybných sprostredkovateľov nepotrebujú. Agentúra funguje ako dobre nastavená banková inštitúcia, s ktorou môžu komunikovať priamo a žiadnych sprostredkovateľov mimo nej nepotrebujú“. Dodáva, že pre žiadateľov sú k dispozícii zamestnanci v regiónoch na novovytvorených konzultačných centrách, ktorí im s ich žiadosťami pomôžu. Kontakty sú k dispozícii na www.apa.sk.  
PPA opätovne upozorňuje, že žiadnu zo svojich činností nerealizuje cez tretie osoby. Každý kontakt so žiadateľom predpokladá digitálnu stopu, preto komunikuje výhradne písomne. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ