02.06.2021

Podnet novinárov na ťažbu v bezzásahovom území PPA preverila, ťažba sa však nepotvrdila

V polovici apríla dostala Pôdohospodárska platobná agentúra otázku od portálu aktuality.sk vo veci priamej podpory, ktorú vyplatila spoločnosti Fagus s.r.o. na bezzásahové územia európskeho významu v 5 stupni lesných porastov. Podľa zdrojov, ktoré poskytli informácie aktuality.sk, sa na tomto bezzásahovom území nelegálne ťaží drevo. Oddelenie komunikácie dalo bezodkladne podnet sekcii kontroly na mieste a tá 22. apríla začala šetrenie prípadu. 
Kontroly PPA preverili prípad komplexne, boli im podrobené všetky satelitné snímky od roku 2012 a podľa zistení z máp nedošlo k žiadnej ťažbe na plochách, na ktoré PPA v minulosti vyplatila dotácie. Jediným zistením bola krádež dreva v rozsahu 4 kubických metrov.
PPA poskytla v danej veci súčinnosť aj polícii, lesom, ako aj ostatným orgánom. K zásahom a ťažbe podľa satelitných snímok údajne došlo na neďalekých plochách, ktoré nie sú zaradené do 5. ochranného pásma, ale do druhého a prvého, v ktorých je ťažba povolená. Na tieto plochy však PPA podpory neposkytuje. Tým že sa predmetné plochy nachádzajú blízko seba, mohlo dôjsť k ich zámene.  
Po vzájomnom telefonáte s autorkou článku o nelegálnej ťažbe a sekciou kontroly na mieste sa PPA dohodla na doložení ďalších satelitných snímok a dôkazového materiálu, aby prípad mohla riadne preveriť.
PPA spoločnosti Fagus vyplatila dotácie do roku 2019. V roku 2020 dotácia vyplatená zatiaľ nebola, nakoľko neprebehli potrebné kontroly. 

Pôvodný článok na aktuality.sk
https://www.aktuality.sk/clanok/895044/za-bezzasah-poberal-dotacie-satelitne-zabery-vsak-ukazuju-tazbu/

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ