06.12.2022

POLOVICA PLATIEB NA SUCHO 2022 A PRIAME PLATBY JE UŽ NA ÚČTOCH ŽIADATEĽOV.

Bratislava, 6. december 2022: PPA posiela na účty poľnohospodárov ďalšie peniaze. Polovicu platieb na Sucho 2022 a prvé priame platby už poslala, pričom to predstavuje sumu vyše 20 miliónov EUR na Sucho 2022 a 130 miliónov EUR v rámci priamych platieb.

Chovatelia väčšiny hospodárskych zvierat nebudú musieť čakať na kompenzáciu sucha niekoľko rokov, ako tomu bolo v minulosti, ale vyše 41 miliónov EUR vyplatí agentúra ešte tento rok. Polovicu z tejto sumy už PPA zaslala oprávneným žiadateľom na účty.
Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som rád, že PPA každý deň dokazuje, že je plnohodnotná a fungujúca banková inštitúcia pre poľnohospodárov. Po úspešnom vyplatení výnimočnej pomoci, zelenej nafty a poistného pokračujeme v rýchlom tempe zasielania peňazí na účty žiadateľov aj v ostatných podporách a platbách. Som presvedčený, že efekt takto rýchlo poskytnutých peňazí poľnohospodárom, sa naplno prejaví už v budúcich mesiacoch vo výsledkoch ich činností“.
V súčasnosti dostávajú poľnohospodári aj zmluvy na štátnu pomoc pre potravinárov, po ich podpise im PPA začne posielať peniaze aj z tejto pomoci tak, aby aj tieto dostali ešte do konca roka 2022. V tomto prípade ide o 309 žiadostí z celkového počtu 311, ktoré predstavujú hodnotu takmer 35 miliónov 500 tisíc EUR. Keďže alokácia na túto výzvu je 10 miliónov EUR, každá žiadosť, vyhodnotená ako úspešná, bude krátená o príslušný koeficient.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev