08.04.2022

Poľnohospodári môžu tento rok osiať viac pôdy

Bratislava, 7. apríla 2022V súvislosti s vojnou na Ukrajine uvoľnila Európska komisia pravidlá pre ekologické postupy v poľnohospodárstve. Slovenská republika sa k tejto možnosti pripojila, keďže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) považuje pomoc našim poľnohospodárom za mimoriadne dôležitú. V tomto ťažkom období preto zavádza výnimku z postupov aj pre slovenských poľnohospodárov. V praxi to znamená, že pre zabezpečenie dostatku poľnohospodárskych plodín a produktov z nich, môžu poľnohospodári využiť aj tie polia, ktoré za normálnych okolností museli zostať ležať úhorom.

Na Slovensku predstavuje výmera pôdy, ktorá by mala ležať úhorom, rozlohu približne 36 000 hektárov. MPRV SR zverejnilo odchýlky od nariadení ekologických postupov, kde sa uvádza, ako majú poľnohospodári vykazovať pôdu ležiacu úhorom v žiadostiach o priame platby.

,,V tejto krízovej situácii vítam krok Európskej komisie, ktorá s cieľom zabezpečiť dostatok plodín v čase vojny na Ukrajine, uvoľnila ekologické pravidlá. Zároveň však pevne verím, že toto opatrenie nebude nutné predlžovať,“ uviedol minister Samuel Vlčan.

Európska komisia zverejnila uvoľnenie podmienok 23. marca 2022.
Link na Vestník: https://bit.ly/3Jd31GQPPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ