01.09.2018

POZVÁNKA NA INFO DEŇ PPA

Proces projektových podpôr „od Výzvy po platbu“

                                              Program

Miesto konania: Zasadačka ŠÍRAVA – PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dátum: 18.9.2018 (utorok)

8:30 Registrácia účastníkov 

9:00 Úvodné slovo riaditeľky sekcie projektových podpôr PPA + prezentácia o „závlahách“ k Výzve č. 30/PRV/2018


10:00 Prvá skupina - Prezentácia „od Výzvy po platbu“                   

- vyhlasovanie Výziev a metodické postupy 

- podávanie a vyhodnocovanie žiadostí o NFP

- rozhodnutia  o schválení/neschválení ŽoNFP

- zmluvné vzťahy a ich zmeny, záložné práva

- riešenie opravných prostriedkov a nezrovnalostí

- autorizácia žiadostí o platbu

(„prehliadka“ sekcie projektových podpôr)


13:00 Druhá skupina - Prezentácia „od Výzvy po platbu“

- vyhlasovanie Výziev a metodické postupy

- podávanie a vyhodnocovanie žiadostí o NFP

- rozhodnutia  o schválení/neschválení ŽoNFP

- zmluvné vzťahy a ich zmeny, záložné práva

- riešenie opravných prostriedkov a nezrovnalostí

- autorizácia žiadostí o platbu

(„prehliadka“ sekcie projektových podpôr)

V prípade záujmu prosím o potvrdenie Vašej účasti s upresnením termínu (9:00, 10:00 alebo 13:00 hod) na e-mailovej adrese:dominika.hodalova@apa.sk do 12.09.2018. Počet účastníkov na jednu skupinu je obmedzený na max. 80 ľudí.

Upozornenie pre záujemcov: INFO DEŇ PPA je zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti o procesoch administrovania projektových podpôr, z tohto dôvodu zamestnanci PPA nebudú podávať účastníkom informácie týkajúce sa konkrétnych projektov. Ďakujeme za porozumenie.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev