19-09-2017

Pozvánka

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

pozývajú na školenie k téme

„Finančná analýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 -2020“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)