19.09.2017

Pozvánka

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava

pozývajú na školenie k téme

„Finančná analýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 -2020“

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev