04.02.2022

PPA INFORMUJE O AKTUÁLNYCH TÉMACH AJ PROSTREDNÍCTVOM PODCASTU

Bratislava, 4. február 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa podcast PPA PODCAST. Reflektuje tak na nové formy a informačné kanály, ktoré dokážu efektívne osloviť poľnohospodárov, lesníkov, vinohradníkov, včelárov, mestá a obce a tiež širokú verejnosť, ktorú zaujíma téma poľnohospodárstva.

Podcast prináša aktuálne informácie o činnosti PPA priamo z prvej ruky a agentúra ho bude využívať ako nástroj kontinuálnej a plnohodnotnej komunikácie s verejnosťou. Využívanie nových foriem komunikácie je zároveň ďalším krokom k transparentnosti pri plnení úloh, ktoré PPA vykonáva. Tiež ide o využitie komunikačného prostriedku, ktorý je blízky mladej generácii a teda aj mladým poľnohospodárom či farmárom. PPA verí, že sa z neho dozvedia vždy všetky potrebné informácie k svojmu podnikaniu v agro rezorte. Všetky časti podcastov budú postupne pribúdať na SPOTIFY, DEEZER, APPLE PODCAST, AMAZON MUSIC, GOOGLE PODCAST, OVERCASTS, POCKET CASTS, CASTOS, PODMAZ.

Prvý podcast je k dispozícii na https://ppapodcast.castos.com/episodes/ppa-podcast-s01e01. Poľnohospodári sa v prvej pilotnej časti dozvedia, aké činnosti vykonáva PPA, ako im pomáha pri ich podnikaní a tiež aktuálne informácie o vyhlásených výzvach, ich nastavení a možnostiach využitia.

Zverejnený bude aj na webovej stránke PPA www.apa.sk,  FB a Instagram.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ