22.10.2021

PPA POSIELA PRVÉ POZASTAVENÉ PLATBY

Bratislava, 22. október 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) po úspešnom obhájení akreditácie a splnení všetkých požiadaviek na plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom posiela prvé pozastavené platby.

 Pod vedením generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa PPA prijala opatrenia, ktoré prispievajú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií z projektov poľnohospodárov. Výsledkom týchto opatrení je, že dnes odchádzajú na účty žiadateľov prvé platby a postupne do konca tohto roka budú zrealizované aj ďalšie“, uviedol Jozef Kiss. Informáciu dostali priamo od vedenia PPA zástupcovia Miestnych akčných skupín (MAS), Národnej siete MAS (NS MAS), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupca MPRV SR na pravidelnom spoločnom stretnutí zo začiatku tohto týždňa.  

 Prvé platby sú určené na chod MAS a animácie. Ide o žiadosti, kde nie je potrebná kontrola na mieste. Ide o žiadosti o platbu v požadovanej sume do 5 tisíc Eur vrátane. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „Miestne akčné skupiny majú aktuálne podaných 28 žiadostí o platbu a z týchto je 11 nad 5 tisíc Eur. To znamená, že 11 pôjde na kontrolu na mieste a ostatné pošleme priamo po úspešnej administratívnej kontrole“. Toto pravidlo výrazne urýchli celý proces vybavenia žiadostí. Zároveň ale platí, že kontrola na mieste bude pri každej záverečnej žiadosti o platbu.

 Dobrou správou z PPA je aj ďalšia zmena v prospech žiadateľov v procese uzatvárania zmlúv. Jozef Kiss: „Pre mňa sú neakceptovateľné súčasné lehoty pri hodnotení projektov, ideme robiť výrazné zmeny, verím, že sa nám lehoty podarí výrazne skrátiť“. Cieľom zmien v procesoch bude ich zjednodušenie a tiež efektívnejšie nastavenie pre žiadateľov a PPA tak, aby sa stali rovnocennými partnermi. „Pri žiadostiach to napríklad znamená prispôsobenie lehoty na spätnú väzbu zo strany žiadateľa zo súčasných 5 dní na 15 kalendárnych dní“, dodáva Jozef Kiss.

 Prijaté opatrenia zlepšia proces schvaľovania zmlúv a budú mať pozitívny vplyv nielen na lehoty pri nových žiadostiach ale aj pri meškajúcich žiadostiach z obdobia pozastavenej akreditácie.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ