18.02.2022

PPA POSLALA POĽNOHOSPODÁROM 423 MILIÓNOV EUR V RÁMCI PRIAMYCH PLATIEB.

Bratislava, 18. februára 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v rámci všetkých priamych podpôr z roku 2021 už takmer 423 miliónov EUR z objemu 551 miliónov EUR. PPA zaslala k dnešnému dňu 16 751 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom (JŽ), čo je 94 % zo všetkých žiadostí. 

Rozhodnutie dostali všetci žiadatelia, ktorí splnili všetky potrebné podmienky. Žiadatelia, ktorí rozhodnutie nedostali, budú v najbližších dňoch kontaktovaní zamestnancami PPA. Ide o žiadosti, v ktorých PPA pokračuje v kontrole (administratívna kontrola prípadne kontrola na mieste) po tom, ako boli indikované nedostatky. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Finančné prostriedky v rámci priamych platieb posielame postupne už od 1. decembra 2021 tak, ako nám ukladá legislatíva. Platby dostávajú žiadatelia postupne a až po preverení ich žiadostí. Niektoré kontroly z objektívnych dôvodov nemôžeme zrealizovať v zimnom období, keďže sa na plochu, ktorej sa podpora týka, nevedia kontrolóri dostať. Ide napríklad o strmé svahy pod snehom“. 
Z celkového počtu podaných žiadostí 17 864 nie je rozhodnuté v 1 113 prípadoch. V percentuálnom vyjadrení to je 6 %. V decembri 2021 to bolo 12%, takže v polovici z nich sa v priebehu prvých týždňov roku 2022 podarilo rozhodnúť.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001