09.03.2022

PPA POSLALA POĽNOHOSPODÁROM 469 MILIÓNOV EUR V RÁMCI PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 9. marec 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v rámci všetkých priamych podpôr z roku 2021 už takmer 469 miliónov EUR z objemu 551 miliónov EUR. PPA zaslala k dnešnému dňu 16 943 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu v rámci priamych platieb poľnohospodárom (JŽ), čo je 95 % zo všetkých žiadostí. 

Rozhodnutie dostali všetci žiadatelia, ktorí splnili všetky potrebné podmienky. Žiadatelia, ktorí rozhodnutie nedostali, sú v týchto dňoch kontaktovaní zamestnancami PPA. Ide o žiadosti, v ktorých PPA pokračuje v kontrole (administratívna kontrola prípadne kontrola na mieste) po tom, ako boli indikované nedostatky. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Peniaze v rámci priamych platieb posielame postupne už od 1. decembra 2021 tak, ako nám ukladá legislatíva. Platby dostávajú žiadatelia postupne po preverení ich žiadostí“. 
Z celkového počtu podaných žiadostí 17 864 PPA ešte rozhoduje v 920 prípadoch. V percentuálnom vyjadrení to je 5 %.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ