23.12.2021

PPA poslala v decembri na účty poľnohospodárov takmer 391 miliónov EUR

Bratislava, 23. decembra 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) poslala v decembri na účty poľnohospodárov 390 787 740,43 EUR v rámci priamych platieb a štátnej pomoci. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Keď to porovnám s minulým rokom, dokázali sme spracovať viac žiadostí ako minulý rok a rovnako sa nám podarilo poslať viac peňazí žiadateľom. December je najsilnejší mesiac v roku z pohľadu platieb a som rád, že v niektorých oblastiach sme sa dostali na 100% čerpania a vyplatenia. Napĺňame ciele, ktoré sme si zadefinovali a je to aj vďaka získaniu trvalej akreditácie“. 

Vyplatené v rámci Štátnej pomoci:

·      Štátna pomoc na poskytovanie úľav na environmentálnych daniach /Zelená nafta:      

                                                                                                                       25 912 140,24 EUR

·      Štátna pomoc na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe: 

                                                                                                                         5 963 747,63 EUR

·      Štátna pomoc na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu

       niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie:

                                                                                                               798 743,58 EUR (100%)

·      Minimálna pomoc na účasť spracovateľa na výstave:

                                                                                                               142 498,48 EUR (100%)

                                                                                                  

                                                                                                         SPOLU: 32 817 129,93 EUR

Vyplatené v rámci Priamych platieb: 

·        357 970 610,50 EUR / o cca 2 % viac ako v rovnakom období v minulom roku

V počte žiadostí nárast o 30% 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ