23.03.2023

PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ SANKCIÍ.

Bratislava, 23. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra PPA oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o Priame podpory na rok 2023 bez sankcií. Vychádza tak v ústrety požiadavke poľnohospodárov, keďže nie je k dispozícii definitívna podoba legislatívy k novej kampani 2023-2027.

Pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 17. 4. 2023 do 15.5.2023 bez sankcií a následne od 15. 5. 2023 do 31. 5.2023 so sankciou. Sankcia v tomto prípade znamená, že ak žiadateľ predloží úplnú žiadosť po 15. máji 2023, a najneskôr do 31. 5. 2023, výška jeho podpory by sa za každý začatý pracovný deň po 15. 5. 2023 znížila o 1%. Aktuálne to bude vyzerať tak, že PPA nebude uplatňovať sankcie na žiadosti podané do konca mája 2023. Tento ústretový krok sa týka iba tohto roka, keďže ide o prechodné obdobie.   

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory a podmienky pre ich poskytovanie upravuje legislatíva EÚ a SR. Priame podpory sú vyplácané zo štátneho rozpočtu a refundované z rozpočtu EÚ. Tento rok je prvý z nového programového obdobia 2023-2027.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ