15.05.2024

PPA PREDLŽUJE TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY BEZ UDELENIA SANKCIÍ


Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje predĺženie termínu na podávanie žiadostí o priame podpory na rok 2024 bez sankcií. 
Pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 15. 4. 2024 do 15.5.2024 bez sankcií a následne od 16. 5. 2024 do 31. 5.2024 so sankciou.

V kampani 2024 bola prvýkrát zavedená podmienka podávania jednotných žiadostí elektronicky cez portál www.slovensko.sk, a to aj pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí predstavujú markantnú skupinu žiadateľov o priame podpory. Výrazný nárast žiadostí mal za následok zníženie užívateľského komfortu systému Geopriestorová žiadosť o podporu.
S cieľom eliminovania možného dopadu na žiadateľov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo návrh nariadenia vlády, ktorý spočíva v tom, že zníženie (o 1 % za každý aj začatý pracovný deň omeškania) za oneskorené predloženie jednotnej žiadosti sa v roku 2024 uplatňovať nebude. 


Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ