29.11.2022

PPA VYPPLATILA CELÚ ZELENÚ NAFTU AJ POISTNÉ.

Bratislava: 29. november 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila celú štátnu pomoc štátnu pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. ZELENÁ NAFTA 2022.
Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Žiadatelia mohli posielať agentúre svoje žiadosti od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022 prostredníctvom systému ITMS2014+.

PPA vyplatila tzv. Zelenú naftu 2 697 žiadateľom v sume  32 028 473,27 EUR.

Celková alokácia na toto opatrenie bola 32 miliónov a prvýkrát v histórii sa ju podarilo celú vyčerpať. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som nesmierne rád, že opäť pridávame dobrú správu pre poľnohospodárov. Po prechádzajúcich úspešne zvládnutých úlohách ako napríklad výnimočná pomoc, pomoc na Sucho 2022, sa nám podarilo Zelenú naftu vyplatiť o mesiac skôr a vo výške, akú sa v predchádzajúcich rokoch nepodarilo dosiahnuť. Tento stúpajúci trend dokazuje, že PPA je fungujúcou bankovou inštitúciou a dobrým partnerom pre poľnohospodárov. O túto pomoc požiadalo tento rok výrazne viac žiadateľov a preto aj vyplatená suma je vyššia“. V roku 2021 vyplatila PPA na zelenú naftu 25 922 796,83 EUR a v roku 2020 - 25 719 234,50 EUR.

Žiadosti boli spracované v systéme ITMS2014+ a aj vďaka tomu bolo možné vyplatiť toto opatrenie takto rýchlo. O tzv. Zelenú naftu mohli požiadať oprávnení žiadatelia, ktorí pôsobia v poľnohospodárskej prvovýrobe - prvovýrobcovia v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Okrem úspešného vyplatenia Zelenej nafty vyplatila PPA už aj štátnu pomoc na opatrenie dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe - poistné. Posielať žiadosti mohli žiadatelia v termíne od 27. mája 2022 do 27. júla 2022. Aj táto štátna pomoc bola spracovaná v systéme ITMS2014+.

Po vyhodnotení žiadostí vyplatila PPA na poistné 1 039 žiadostí v sume 7 999 991,41 EUR.

V predchádzajúcich rokoch bola vyplatená suma na poistné: 2021 - 5 999 750,41 EUR


                                                                                                 2020 - 4 999 995,68 EUR.

Viac o tejto téme je k dispozícii aj v najnovšej epizóde PPA PODCASTu https://ppapodcast.castos.com/


 


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ