17.04.2023

PPA ZAČÍNA PRIJÍMAŤ ŽIADOSTI O PRIAME PODPORY 2023 PODĽA PRAVIDIEL NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBIA.

Bratislava, 17. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti o priame podpory 2023. Ide o prvú kampaň nového programového obdobia 2023-2027, ktoré prináša mnohé novinky pre žiadateľov a ktoré bude PPA uplatňovať už pri týchto žiadostiach. 

Lehota na podávanie žiadostí o priame podpory je od 17. apríla 2023 do 31. mája 2023. Na rozdiel od predchádzajúcich období budú môcť žiadatelia podávať žiadosti aj posledné dva týždne bez sankcií.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „ Vláda SR schválila kľúčové materiály, ktoré boli potrebné na začatie kampane na priame platby a kampaň 2023 sa môže začať. Pôdohospodárka platobná agentúra je na všetky novinky, ktoré nové programové obdobie prináša, pripravená. Verím, že táto kampaň bude úspešná tak pre agentúru, ako ja pre samotných poľnohospodárov. Osobne si veľa sľubujem od zavádzania inovácií umelej inteligencie do našej praxe a verím, že nás to opäť posúva k moderným štandardom bankových inštitúcií, keďže sme banka pre poľnohospodárov“.

O priame podpory môžu poľnohospodári žiadať každý rok a PPA ich začína vyplácať, po vyhodnotení, 1. decembra pričom 95% platieb musí byť vyplatených do 30. júna nasledujúceho roku. V tomto prípade teda do 30. júna 2024.

PPA veľmi intenzívne komunikuje s profesijnými združeniami o všetkých novinkách, ktoré nová kampaň 2023 – 2027 prináša. Aby ich žiadatelia zvládli, poskytuje na svojich štrnástich regionálnych pracoviskách informácie prostredníctvom kontaktných mailov a telefónnych čísiel v určených časoch. Informácie o týchto kontaktoch sú k dispozícii na www.apa.sk/kontakt-na-infocentra

Najdôležitejšie novinky novej kampane sú:

·      povinnosť žiadateľa o priame platby predkladať spolu so žiadosťou elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov tzv. Súpis. Nakoľko bude potrebné, aby žiadatelia predkladali spomínanú evidenciu v jednotnom formáte, v prípade žiadostí o priame platby 2023 bude možné predkladať túto evidenciu až do 31. júla 2023. PPA pri všetkých žiadostiach o priame podpory administratívne skontroluje, či táto evidencia bola priložená k žiadosti do uvedeného termínu. PPA bude preverovať iba tie časti nahlásených plôch, kde z predloženej evidencie bude vyplývať, že právny titul deklarujú viacerí žiadatelia a preverovať bude tiež žiadosti, ktoré sú predmetom podnetov.

·      povinnosť elektronického podania žiadosti právnickými osobami, pričom do budúcna sa plánuje elektronické podávanie žiadostí pre všetkých žiadateľov.

·      preferovanie ekoschém, ktoré vyplýva z nastavenia poľnohospodárskej politiky. Tá má za cieľ zelenšie poľnohospodárstvo s dôrazom na rešpektovanie prírodných špecifík.

·      efektívnejšia kontrola a monitoring poľnohospodárskych plôch na dennej báze prostredníctvom systému AMS, kedy PPA dokáž diaľkovo sledovať plochy žiadateľov, či skutočne na plochách pestujú nahlásenú plodinu, resp. či kosia trvalé trávne porasty včas. Na základe satelitných snímok je možné vyhodnocovať hospodárenie na ploche a posúdiť jej oprávnenosť.

·      kontrola geotagovanými fotkami, kedy bude musieť žiadateľ aktívne vyfotiť plochu na ktorú bude vyzvaný s presnými súradnicami.

Týmto novinkám je venovaná aj epizóda PPA PODCASTu https://ppapodcast.castos.com/


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ