31.03.2020

PPA zavádza opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a administráciou podpôr

   •     Je vysoký predpoklad, že všetky žiadosti na priame podpory za rok 2019 budú vyplatené v termíne.
        Riadne podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020 bude spustené od 6. apríla 2020 do 15. mája 2020 a po úprave príslušnej legislatívy  bude predĺžené.
        Kontroly na mieste budú vykonávané od 1.4.2020 v upravenom režime za prísnych hygienických opatrení.
        PPA odporúča žiadateľom pri komunikácii využívať prioritne elektronický podpis (ZEP).
        Pre opatrenia Spoločnej organizácie trhov v oblasti vinohradníctva PPA predlžuje pre žiadateľov termíny formou vydaných usmernení. 
 

Administrovanie podpôr v období pandémie COVID-19 na PPA nie je zastavené. Jednotlivé administratívne činnosti sú limitované zníženým počtom zamestnancov, keďže niektorí zamestnanci čerpajú OČR, či PN. Z bezpečnostných dôvodov zamestnanci nemôžu vykonávať prácu z domu. PPA však robí všetko preto, aby boli všetky činnosti priebežne vykonávané. Vypracovala preto „Cestovnú mapu pre administráciu podpôr v čase pandémie Covid-19“. Dokument bol 30.3.2020 prerokovaný so zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a samosprávnych organizácií z poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora. Pre jednotlivé oblasti PPA prijíma konkrétne opatrenia.

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ