23.06.2022

PPA ZÍSKALA CERTIFIKÁT ISO, IDE O ĎALŠÍ KROK K OCHRANE INFORMÁCIÍ.

Bratislava, 23. jún 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) získala certifikát ISO/IEC27001:2013. Ide o splnenie dôležitého akreditačného kritéria a posúva PPA na vyššiu úroveň nastavenia bezpečnosti informačných systémov. Zvýšenie bezpečnosti, zníženie nákladov a jasné nastavenie pravidiel spolu so zadefinovaním zodpovednosti posúva PPA bližšie k dôveryhodnej a štandardne fungujúcej inštitúcii.

Zavedenie systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISO 27001) pomôže PPA vykonávať svoju činnosť so zaručením maximálnej bezpečnosti pri narábaní s informáciami. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 posilňuje ochranu informácií a zvládnutie rizík, ktoré tieto informácie môžu ohrozovať. Každý bezpečnostný incident stojí agentúru peniaze, preto je našou prioritou  zabrániť ich výskytu. Šetríme tak náklady plus čas a môžeme sa plne sústrediť na úlohy a aktivity, ktoré pomáhajú agro rezortu“.

Získanie certifikátu je výsledkom kontroly audítorského orgánu, spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorá je certifikačným orgánom systémov manažérstva akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou, ktorou sa preverila zhoda vybudovaného systému manažérstva v PPA s normou ISO/IEC 27001:2013. Audit pozitívne vyhodnotil zvyšovanie povedomia zamestnancov PPA v oblasti informačnej bezpečnosti, úroveň riadenia fyzickej a objektovej bezpečnosti a zaznamenávania dát. Implementovaním systému ISO 27001 sú v PPA definované a nastavené jasné pravidlá - kto môže vykonávať akú konkrétnu činnosť a tiež akým spôsobom je zodpovedný. Zavedenie takéhoto nastavenia garantuje výrazne nižší počet vzniknutých problémov, úsporu času, zabránenie riziku poškodenia agentúry a tiež  zníženie nákladov, ktoré s takýmito incidentami súvisia.  
Získaním certifikátu a implementáciou normy ISO 27001 (informačná bezpečnosť) rieši PPA tiež súlad s množstvom zákonov, nariadení či zmluvných požiadaviek, ktoré sa týkajú informačnej bezpečnosti.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ