27.01.2022

PPA ZVEREJNILA VÝZVY V RÁMCI ŠKOLSKÉHO PROGRAMU

Bratislava, 27. január 2022: PPA zverejnila Výzvy pre žiadateľov, ktorí v rámci Školského programu dodávajú do školských zariadení mlieko, mliečne výrobky, ovocie a zeleninu a výrobky z ovocia a zeleniny. Školský program je program pomoci na podporu dodávania alebo distribúciu uvedených produktov pre deti a žiakov v školách. Je súčasťou Spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a je upravený legislatívou Európskej únie.

Ide o výzvy v rámci Školského programu pre školský rok 2022/2023:

1.    Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe. Výzva je otvorená do 31. 5. 2022.

2.    Žiadosti o zmenu alebo o doplnenie schválenia na zabezpečovanie činností v Školskom programe . Výzva je otvorená do 31. 5. 2022.

3.    Výzva na podanie návrhov na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov. Výzva je otvorená do 31. 1. 2022.

Žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke. Podávanie žiadostí je potrebné urobiť prostredníctvom formulárov, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke PPA  v časti Podpory – Organizácia trhu – Školské programy – Školské ovocie a zelenina / Školské mlieko www.apa.sk .

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ