16.03.2023

REGIONÁLNE PRACOVISKÁ PPA BUDÚ POSKYTOVAŤ PORADENSTVO ŽIADATEĽOM.

Bratislava, 16. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) chce pomôcť žiadateľom o priame podpory na rok 2023 zvládnuť všetky novinky, ktoré prináša nové programové obdobie 2023 – 2027.
Vedeniu agentúry záleží na tom, aby prijímatelia priamych podpôr boli včas a dobre informovaní. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Považujem za nevyhnutné, aby fungovala súčinnosť medzi agentúrou, ministerstvom pôdohospodárstva a stavovskými organizáciami, ktoré zastupujú žiadateľov. Verím, že spoločným postupom dokážeme vytvoriť ideálne podmienky pre zvládnutie nových pravidiel a nastavení. V PPA cítime zodpovednosť za zvládnutie tejto úlohy.“

PPA aktuálne pripravuje priamu komunikáciu so žiadateľmi, aby vedeli ako vypísať žiadosť, ako v nej uviesť správne údaje tak, aby ich žiadosť mohla byť úspešná a akceptovaná. V súvislosti s podávaním žiadostí na rok 2023 bude na štrnástich regionálnych pracoviskách k dispozícii odborník pre poskytovanie konzultácií. Tieto konzultácie pre prijímateľov budú mať presne určený čas a to každý utorok a štvrtok od 13.00 h do 15.00 h. pre osobný kontakt a zároveň na každom regionálnom pracovisku budú k dispozícii telefonické a mailové kontakty. V tejto súvislosti odporúčame žiadateľom komunikovať prostredníctvom svojich stavovských organizácií, aby nedošlo k zbytočnej duplicite otázok a preťaženiu telefonických liniek. Je to v záujme samotných žiadateľov, aby sa dostali čo najrýchlejšie k potrebným informáciám. Žiadatelia, ktorí nie sú organizovaní v stavovskej organizácii, môžu komunikovať s PPA priamo. Vytvorenie siete konzultačných miest je začiatkom zámeru poskytovať poradenstvo komplexne v celej oblasti poskytovaných služieb Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Kontakty na jednotlivé regionálne pracoviská ako aj telefonické čísla a mailové adresy sú k dispozícii na www.apa.sk a okrem kontaktov na webovom sídle agentúry budú priebežne dopĺňané aj najčastejšie otázky žiadateľov spolu s odpoveďami. Všetky tieto aktivity prispejú k potvrdeniu snahy PPA byť dôveryhodným partnerom pre subjekty podnikajúce v rezorte pôdohospodárstva.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ