15.05.2023

Školenie k výberovým a bodovacím kritériám pri hodnotení nových výziev MAS

Školenie je určené pre odborných hodnotiteľov MAS a manažérov MAS - dňa 31.05.2023 v čase od 08:30 do 17:30 hod. Vás pozývame na školenie, ktoré bude prebiehať kombinovanou formou prezenčne (fyzicky) v priestoroch IZPI (Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Akademická 4, 949 01 Nitra) a online.
Prihlasovanie a kladenie otázok je možné do 25.05.2023, 23:59 (štvrtok)

https://forms.gle/5LdnwnFzoWRETeWw6

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ