09.07.2024

Stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 30.06.2024


Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje prehľad čerpaných podpôr v rámci jednotlivých schém.
Viac informácií nájdete TU.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ