20.06.2024

Upozornenie pre poľnohospodárov - Priame podpory čakajú na vyplatenie

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína prijímateľom priamych podpôr, že podmienkou vyplatenia schválenej sumy je prevzatie rozhodnutia o priznaní tejto podpory. Rozhodnutia nájdu prijímatelia vo svojich elektronických schránkach Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS).
PPA opätovne pripomína prijímateľom priamych podpôr, že sami prijímatelia môžu urýchliť proces vyplatenie podpôr a to prevzatím doručeného rozhodnutia. Viac ako 90% zo všetkých prijímateľov už má rozhodnutie o priznaní priamej podpory vo svojej elektronickej schránke. Fyzické doručovanie rozhodnutí poštou v roku 2024 sa uskutočňuje iba v prípadoch, kedy prijímatelia nemajú aktivovanú elektronickú schránku.
Upozorňujeme prijímateľov, aby si nezabudli aktivovať e-schránky aj na doručovanie.
„Vnímame, že rozhodnutia v elektronickej schránke môžu byť pre niektorých prijímateľov novinkou, preto naši kolegovia z regionálnych pracovísk v týchto dňoch kontaktujú prijímateľov, aby na túto povinnosť nezabudli. Nie je pravda, že peniaze budú vyplatené aj bez tohto kroku,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ