18.09.2023

Usmernenie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k poskytovaniu štátnej pomoci - sucho

PPA v zastúpení vykonávateľa schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodne katastrofe zverejnila usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci – SUCHO 2022. Usmernenie je adresované a záväzné pre všetkých žiadateľov, ktorým bola v roku 2022 poskytnutá dotácia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ