28-01-2019

Verejná konzultácia budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku

Vážení aktéri rozvoja vidieka,

dovoľujeme si Vás v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR osloviť v súvislosti s prípravou Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na Slovensku pre roky 2021-2027.

Cieľom dotazníka je identifikovať potreby a preferencie verejnosti o nastavení SPP prostredníctvom skupín otázok rozdelených do piatich celkov:

  1. Všeobecné informácie o respondentoch
  2. Slovenské poľnohospodárstvo, vidiecke oblasti a spoločnosť
  3. Spoločná poľnohospodárska politika 2021- 2027 na Slovensku
  4. Priority I. Piliera SPP – Priame platby
  5. Priority II. Piliera SPP – Rozvoj vidieka

Vyplnenie dotazníka zaberie odhadom 15 minút a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si veľmi váži Váš čas venovaný budúcnosti poľnohospodárstva a rozvoju vidieka na Slovensku.

Dotazník je možné vyplniť do 15.2.2019 na nasledovnom linku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0i4FsrJ2NAh48vmSGh2m5hlWwobvDURF2jzVVkU9T8Uwk4g/viewform?vc=0&c=0&w=1