11.12.2007

Vydávanie dovozných licencií na cukor v rámci kvót

 

Podľa pokynov EK v rámci dovozov cukru podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd sú dátumy na posledné podanie žiadosti v roku 2007 a vystavenie licencie uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Termín na podanie žiadosti o licenciu Termín vystavenia licencie
10.-14.12.2007 17.12.2007
17.-28.12.2007 08.01.2008

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ