04.02.2019

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci.
„Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 16. apríla 2019, 17:00 hod. SEČ.“
  viac informácií (link: http://www.apa.sk/propagacia)
 

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev