11-06-2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí  o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.54400(2019/XA) na poskytovanie dotácie na platby poistného.