03.02.2022

VÝZVA Č. 4.1 JE ZVEREJNENÁ, POĽNOHOSPODÁRI SA UŽ MÔŽU PRIHLASOVAŤ -

Bratislava, 2. február 2022: PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) zverejnila na svojej webovej stránke Výzvu č.52/PRV/2022 z podopatrenia 4.1. Žiadatelia môžu svoje žiadosti posielať do 31.mája 2022,  do kedy bude Výzva 4.1 otvorená.

PPA v týchto dňoch posiela poľnohospodárom – žiadateľom v rámci výzvy č. 50/PRV/2020 - do schránok na slovensko.sk informáciu, spolu s príslušným formulárom, o možnosti presunu do výzvy č. 52/PRV/2022. Z informácie sa dozvedia, aký je postup a tiež prečo je to pre nich výhodné.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss už avizoval potrebu takéhoto postupu: „V prípade, že by sme výzvu posudzovali podľa pôvodných pravidiel, porušíme všetko, k čomu sme sa zaviazali v akčnom pláne. Je isté, že EK udelí na takto overené posúdenie hospodárnosti 100% korekciu a zároveň je vysoko pravdepodobné, že by nám DG AGRI odobrala akreditáciu“. Zároveň dodáva: „Na druhej strane, ak by sme žiadateľov posudzovali podľa nových, aktuálne nastavených pravidiel, porušili by sme základné pravidlo Európskej únie, pravidlo predvídateľnosti.“ Preto PPA pristúpila k navrhovanej možnosti pre poľnohospodárov.

Motivovať ich k tomu má zvýšenie limitu oprávnených výdavkov zo 60 tisíc EUR na 80 tisíc EUR a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.

Tí poľnohospodári, ktorí nemôžu presunúť svoje žiadosti, keďže už v rámci výzvy č. 50 už investovali, obstarali tovary alebo majú spustené verejné obstarávanie, nebudú poškodení. Ich žiadosti budú posudzované a vyhodnotené, pričom v záujme transparentnosti prizve PPA do komisie externých odborníkov, zástupcov médií a príslušných stavovských organizácií a tiež poslancov NR SR.

Výhody pre žiadateľov, ktorí prejdú z Výzvy č. 50 do Výzvy č. 52, podopatrenie 4.1:

  • limit oprávnených výdavkov sa zvyšuje zo 60 tisíc EUR na 80 tisíc EUR
  • k dispozícii je Katalóg cien vybranej poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, čiže nie je nutné verejné obstarávanie
  • k dispozícii je elektronický obstarávací systém JOSEPHINE, ktorý uľahčí proces verejného obstarávania
  • celý proces posudzovania bude jednoduchší a v priebehu roka 2022 budú prvé žiadosti vyhodnotené a vyplácané

Žiadatelia, ktorí zostanú vo Výzve č. 50:

  • budú musieť strpieť hlbšiu kontrolu oprávnených výdavkov a postupu verejného obstarávania podľa podmienok výzvy č. 50
  • nebudú môcť použiť pri verejnom obstarávaní systém JOSEPHINE
  • vyhodnocovanie žiadosti bude za účasti nielen interných zamestnancov, ale aj externých odborníkov a novozriadenej komisie zloženej zo zástupcov médií a príslušných stavovských organizácií a tiež poslancov NR SR

Spolu s uvedenými informáciami dostanú všetci žiadatelia z výzvy č. 50 možnosť vyplniť krátky dotazník, ktorý v záujme zrýchlenia celého procesu obsahuje jednotlivé kroky ďalšieho postupu v prípade presunu do novej Výzvy č. 4.1 alebo v prípade zotrvania vo výzve č. 50. 

Viac informácií k novej výzve č. 4.1 je k dispozícii na www.apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ