25.01.2022

VÝZVA Č. 50 NIE JE ZRUŠENÁ, ŽIADATELIA SA MÔŽU PREHLÁSIŤ DO NOVEJ VÝZVY Č. 4.1

Bratislava, 25. január 2022: Výzva č. 50 /PRV/2020 nie je zrušená. Generálny riaditeľ Jozef Kiss vyzýva poľnohospodárov, aby sa z nej prehlásili do aktuálne vyhlásenej výzvy č. 4.1. Motivovať ich k tomu má zvýšené stropovanie  pri malých projektoch a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.
Podľa Jozefa Kissa výzva č. 50 nemala byť vôbec vyhlásená. Stalo sa tak v rozpore zo všetkými akreditačnými kritériami, ktoré platili v čase dočasnej akreditácie: „V prípade, že by sme  výzvu posudzovali podľa takýchto pravidiel, porušíme všetko, k čomu sme sa zaviazali v akčnom pláne. Je na hranici istoty, že EK udelí na takto overené posúdenie hospodárnosti 100% korekciu a zároveň je vysoko pravdepodobné, že by nám DG AGRI odobrala akreditáciu“. Zároveň dodáva: „Na druhej strane, ak by sme žiadateľov posudzovali podľa nových, aktuálne nastavených pravidiel, porušili by sme základné pravidlo Európskej únie, pravidlo predvídateľnosti.“
Preto sa PPA a riadiaci orgán (MPRV SR) snažili nájsť spôsob, ktorý by žiadateľov nepoškodil. Tiež  aby agentúra túto výzvu nemusela zrušiť a mohla ju vyhodnotiť. Najlepším spôsobom a zároveň najvýhodnejším pre poľnohospodárov je navrhované prehlásenie sa do novej výzvy č. 4.1 pričom postup je jednoduchý - stačí čo najskôr svoju žiadosť k výzve č. 50 stiahnuť a predložiť aktualizovanú žiadosť v rámci výzvy č. 4.1. Jozef Kiss: „Motiváciou žiadateľov prejsť z výzvy č. 50 do výzvy č. 4.1 môže byť aj zvýšenie limitu oprávnených výdavkov zo 60 tisíc EUR na 80 tisíc EUR. Okrem toho celý proces posudzovania bude jednoduchší a predpokladáme, že už v priebehu roka 2022 budú prvé žiadosti vyhodnotené a vyplácané“.
Žiadatelia tiež nebudú musieť absolvovať zložitý systém verejného obstarávania vo veľkej časti obstarávaných produktov. Budú môcť využiť katalóg, v ktorom sú stanovené jednotkové ceny. Jozef Kiss: „PPA bude pri svojom hodnotení využívať katalógové ceny, to znamená, že odstránime proces verejného obstarávania. Tam, kde obstarávanie bude potrebné, pôjdeme cez systém elektronického spracovania, zatiaľ cez JOSEPHINE a do budúcna máme pripravené aj ďalšie systémy“

Jozef Kiss ubezpečuje, že tí poľnohospodári, ktorí nemôžu presunúť svoje žiadosti, keďže už v rámci výzvy č. 50 investovali, obstarali tovary alebo majú spustené verejné obstarávanie,  nebudú poškodení. Ich žiadosti budú posudzované a vyhodnotené. V záujme transparentnosti avizuje zriadenie komisie, ktorá bude mať dohľad nad riadnym priebehom hodnotenia výzvy č. 50: „Žiadosti budeme vyhodnocovať za prítomnosti externých odborníkov, zapojíme zástupcov médií a príslušných stavovských organizácií a tiež  poslancov. Aj takto vieme
deklarovať, že nechceme účelovo neschvaľovať žiadosti z tejto výzvy, ale naopak, chceme ich v čo najväčšom možnom objeme“. Rovnako ubezpečuje, že finančné prostriedky, ktoré nebudú vyčerpané z výzvy č. 50, budú presunuté pod iné výzvy, podľa rozhodnutia MPRV SR.
Viac informácií k novej výzve č. 4.1 je k dispozícii na www.apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ