21.02.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o aktiváciu konta v DataCentre pre poskytovateľa služby pre podporné opatrenia :

PPA oznamuje poskytovateľom služby, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o aktiváciu konta v DataCentre. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ