02.07.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na informačné akcie týkajúce sa vína EÚ, vykonávané v členských štátoch EÚ informujúce spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína alebo o systémoch označovania ich kvality a pôvodu

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie poskytnutia podpory na informačné akcie týkajúce sa vína Európskej únie, ktoré sú vykonávané v členských štátoch Európskej únie so zameraním na informovanie spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína alebo na zvýšenie informovanosti o systémoch kvality Európskej únie vo vzťahu k označeniu pôvodu vína alebo zemepisnému označeniu vína.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ