25.03.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa a Príručku pre žiadateľov o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ