18.03.2022

VÝZVA NA PROJEKTY PRE POTRAVINÁROV V HODNOTE 170 MILIÓNOV EUR JE PREDĹŽENÁ DO 29. APRÍLA 2022.

Bratislava, 18. marec 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aktualizuje Výzvu č. 51/PRV/2021 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.
V rámci aktualizácie je dôležité najmä predĺženie termínu uzatvorenia výzvy až do 29. apríla 2022. Spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby, malí, strední aj veľkí potravinári tak môžu svoje žiadosti predkladať o celý mesiac dlhšie. Pôvodný termín bol od 14.1.2022 do 31.3.2022.

Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Predĺžením termínu na predkladanie žiadostí vychádzame v ústrety žiadosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Okrem toho sme vyhoveli aj návrhom zo strany samotných žiadateľov. Verím, že z ich strany budú zmeny prijaté pozitívne a aj takto chceme vyslať signál, že ich názory vnímame citlivo a pristupujeme k nim zodpovedne. Ak prispievajú k zlepšeniam, sme pripravení im vyhovieť.“ V aktualizácii nájdu žiadatelia zmeny aj v bodovacích kritériách, výberových kritériách a tiež upresnenia v prílohách.  Viac informácií k výzve je k dispozícii na www.apa.sk.
Pomoc v tejto výzve je rozdelená do oblastí: mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov. Aj naďalej platí, že žiadatelia budú môcť predkladať svoje žiadosti elektronickou formou a na zjednodušenie obstarávania budú môcť využiť bezplatnú elektronickú aplikáciu JOSEPHINE.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ