16.06.2021

Zoznam žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy 47/PRV/2020

Stav hodnotenia:
1.      schválené ŽoNFP (počet 25, prebieha proces vydávania rozhodnutia o schválení)
2.      vydané rozhodnutia o neschválení a zastavení konania (počet 9)
3.      v štádiu prípravy na vydanie rozhodnutia (počet 71)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF