26.04.2023

Zoznam odrôd konopy siatej, ktoré možno pestovať na účely získania priamych platieb v roku 2023

Tento zoznám nájdete aj na webovom sídle MPRV SR.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ