28.08.2017

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské mlieko, na školský rok 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že uverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské mlieko, na školský rok 2017/2018

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev