28-08-2017

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské mlieko, na školský rok 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že uverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské mlieko, na školský rok 2017/2018