10.08.2017

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018

.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev