10-08-2017

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského programu – časť: Školské ovocie, na školský rok 2017/2018

.