25.11.2020

Zoznam schválených a vyradených žiadostí v rámci podporného opatrenia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ